TLLC  

de sleutel naar je innerlijke (kern)krachtDisclaimer


 • Alle behandelingen kunnen bijdragen aan het zelfherstellend vermogen van het lichaam, maar zijn géén garantie voor verbetering van de klachten c.q. gezondheid en mogen ook niet als zodanig beschouwd worden.
 • Alles wat ik zeg of uitleg, is mijn waarheid en mag en kan niet gezien worden als de absolute waarheid. Iedereen heeft en houdt zijn/haar eigen waarheid.
 • De behandelingen hebben totaal géén effect als degene die de behandeling ondergaat niets doet!! IK GENEES NIETS, DAT DOET HET LICHAAM ZELF en dat kan alleen plaatsvinden als de PERSOON waarvan het lichaam is IN ACTIE KOMT!!
 • Iedereen ondergaat de behandelingen op vrijwillige basis en iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar lichaam/gezondheid. Er kunnen dan ook géén (medische) claims bij mij neergelegd worden.
 • De informatie die ik vanuit het lichaam mag doorgeven, wordt door mij op een specifieke manier uitgelegd. Verkeerde interpretatie of het verkeerd doorvertellen van de door mij gegeven informatie, komt in het geheel voor rekening van  de persoon die de informatie daarna door- of weergeeft.
 • Elke behandeling/sessie is maatwerk en daardoor volledig op de persoon afgestemd. Hierdoor kunnen de sessies ook nooit vergeleken worden met een ander. Ieder krijgt de informatie die voor hem of haar noodzakelijk is. 
 • Iedereen blijft ten alle tijden baas over zijn/haar eigen lichaam en leven, ik manipuleer niets!!
 • Iedereen is vrij om te kiezen om een behandeling van mij te ondergaan, maar bij twijfel raad ik je altijd aan om naar een reguliere arts te gaan! Doe je dat niet, dan is dit op EIGEN VERANTWOORDING
 • Iedereen die informatie van mijn website haalt en dit verder verspreidt, is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Ik neem géén verantwoordelijkheid voor uitspraken of de interpretaties van derden!!!
 • Deze website kan eventuele fouten bevatten en dient alleen ter informatie. Voor uiteindelijke afspraken, tarieven, uitleg kun je je tot mij persoonlijk wenden.
 • Aan informatie op de site en de tarieven kunnen geen rechten ontleend worden
 • Schrijf-en/of drukfouten voorbehouden