TLLC  

de sleutel naar je innerlijke (kern)kracht 

 

Transfiguratieve Lichaams Communicatie en Coaching  


TLCC: de rechtstreekse weg naar je innerlijke (kern)kracht

Een multidisciplinaire behandelmethode die multidimensionaal kijkt naar en werkt met wie je werkelijk bent in plaats van wie je (vanuit de maatschappij) kent.  

Een sleutel om dichterbij jezelf te komen om van daaruit de trauma's en blokkades met de emoties die erbij horen te helen om ze daarna te kunnen transformeren naar innerlijke kracht waardoor je (nog) steviger in je schoenen staat en bewuste keuzes kunt en durft te maken voor jezelf. 

Hierdoor komt er meer balans tussen :

 • jouw binnenwereld en de buitenwereld
 • je denken en je voelen
 • je handelen en je voelen
 • je hoofd en je hart
 • je energie en je emoties
 • jouw acties en de reacties
 • je handelen en je zijn

Je innerlijk kracht en rust zullen hierdoor toenemen en hierdoor ga je: 

van over-leven naar be-leven. 

Een methode voor iedereen die z'n bewust-zijn (verder) wil ontwikkelen.  

De TLCC-methode kun je niet begrijpen, die kun je alleen maar ervaren.  


TLCC  is een behandelmethode  (grondlegster zie Karinwalda.nl )  die gericht is op het positieve veranderen van je (lichamelijke, geestelijke, energetische en emotionele) gezondheid en je leven. 

Door je bewust te maken van je eigen persoon(lijkheid), emoties, handelen, houding, gedrag, voelen en denken kan jij de verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen leven.
Bij deze methode wordt aandacht geschonken aan de mens in zijn totaliteit.
Een belangrijk onderdeel in dit geheel is communicatie met je lichaam.


Ik vertaal naar jou toe wat de volgende signalen aangeven: 

 • jouw lichaamstaal
 • jouw pijn
 • jouw blokkades
 • jouw gedrag
 • jouw klachten en trauma's
 • jouw emoties


Hoe ?  

 • Je kunt mij hierin zien als een tolk van jouw lichaamstaal. 
 • Ik maak contact met jouw lichaam en/of ziel (op energetisch niveau) en luister naar wat ze jou te vertellen hebben en  ik vertaal dit weer naar jou toe.   


Ik ondersteun, coach en begeleid jou in het proces wat in werking is gekomen.

 • Emotioneel, lichamelijk, geestelijk en energetisch.
 • Bij alles wat verwerkt en getransformeerd mag worden van zwakte naar kracht.
 • Ik begeleid jou in het leren vertalen wat jouw lichaam te vertellen heeft.


Voor wie is de TLCC  bedoeld:

De TLCC-methode ondersteunt het bewustwordingsproces en is daarom bestemd voor iedereen die een bewuste keuze wil maken om zo gezond mogelijk te leven. 
Zowel voor herstel van klachten als ter preventie van ziekte.