TLLC  

de sleutel naar je innerlijke (kern)kracht
  Behandelvoorwaarden  Johanna's Praktijk.  

 • De behandeling door mij, kan leiden tot een gunstig resultaat ten aanzien van klachten, maar vervangt nooit een arts. 
 • Ik adviseer je ook om mijn behandelingen/sessies te melden aan je arts (indien je onder behandeling bent). En je nooit van enige vorm van medisch handelen te onttrekken. Als je dit doet, dan is dit voor eigen verantwoording!!!  
 • Ik geef adviezen en informatie die doorgegeven worden via de ziel/het  lichaam. Ik ben niet gemachtigd om medische analyses te doen. Voor medische analyses of medicijnen ga je naar een bevoegd arts! 
 • Ik registreer en bewaar je persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en eventueel belangrijke gegevens die belangrijk zijn voor en/of tijdens mijn behandeling/coachingssessies. 
 • De adviezen die ik geef, zijn een interpretatie van mijn visie en is een waarheid. Het is niet de absolute waarheid. Past het niet bij jouw ga op zoek naar jouw eigen waarheid. 
 •  Je komt uit vrije wil onder behandeling en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de beslissingen en gebeurtenissen in jouw leven. 
 • Ik geef begeleiding en adviezen, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze adviezen. 
 •  De inzet van jou als cliënt bepaalt het resultaat. 
 •  Met mijn energetische behandelingen ondersteun ik het proces, het daadwerkelijke proces wordt door jou zelf uitgevoerd. 
 •  Het is een misvatting om te denken dat IK iemand genees. Ik ben géén tovenaar! Ik geef ondersteuning en coaching hoe het lichaam aan te zetten/ondersteunen in het zelfherstellend vermogen. 
 •  Ik maak contact met het lichaam en mag doorgeven wat het lichaam en/of de ziel mij vertellen. Dit is dus niet mijn informatie!! 
 •  Ik mag alleen de informatie doorgeven aan jou als ik daar toestemming van het lichaam en/of de ziel voor krijg, het is niet aan mij om te bepalen wat er aan informatie wordt vrij gegeven. 
 • Ik werk via de ziel/ het lichaam en schakel over op jouw energie. De informatie die dan gegeven wordt, is rechtstreeks van jouw ziel / lichaam afkomstig en ik ben alleen een vertaler van die informatie. De inhoud van de informatie kan dan ook niet door mij bepaald worden, maar wordt bepaald door wat ik doorkrijg. 
 •  Bij het doorgeven van de informatie ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de verwerking/uitvoering/hantering van deze informatie. IK mag hier geen beslissingen over nemen, omdat ik niet mag beslissen over het leven van andere mensen. Ook niet als de keuzes die je maakt slecht is voor je, het is jouw leven en jouw beslissing. Ik wijs je er wel op, maar je mag zelf leren van je gemaakte fouten. Dat zorgt juist voor inzichten en daardoor (persoonlijke) groei in bewustzijn. Ik geef alleen adviezen, de uitvoering ligt bij jezelf. 
 •  Ik leg jouw persoonlijke gegevens vast en zal hier zorgvuldig mee omgaan. Mocht je hier bezwaar tegen maken, geef dit dan duidelijk aan. 
 •  De inhoud van de sessies ligt nooit vast, omdat de informatie via het lichaam/de ziel verkregen wordt en het lichaam/de ziel bepalen op het moment zelf welke informatie vrij gegeven mag worden. Het verloop van de behandelingen worden hierdoor ook bepaald. 
 •  Ben je jonger dan 18 jaar, dan dient één van je ouders/verzorgers toestemming te geven voor de sessies. 
 • Je geeft bij de 1e sessie toestemming voor het noteren van de persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, leeftijd en contactinformatie. 
 •  De duur van een sessie omvat alle tijd die ik aan je besteed, dus zowel gesprekken voeren, het energetisch behandelen, oefeningen doen en/of vragen beantwoorden. 
 •  De sessies worden niet vergoedt via de zorgverzekering. De kosten komen volledig voor eigen rekening. Zodra je aan een sessie begint, ben je verantwoordelijk om zelf de nota’s te (kunnen) voldoen. (zie ook betalingsvoorwaarde TLCC) 
 •  Je krijgt eventueel begeleiding via mail d.m.v. het beantwoorden van vragen, mits dit binnen de perken blijft. Wordt er uitgebreid, meerdere keren per week of intensieve begeleiding via mail gevraagd, dan zal hier ook een consulttarief voor in rekening gebracht worden. 
 •  Mijn begeleiding vindt plaats op werkdagen (maandag t/m vrijdag), dit geldt ook voor het beantwoorden van mails. 
 • Mocht extra begeleiding via email in het weekend of op feestdagen nodig zijn, dan wordt hiervoor een weekendtarief in rekening gebracht (weekendtarief = emailconsult + 10 euro). 
 •  Je bent zelf verantwoordelijk om bij aanvang van de sessie aan te geven hoelang een sessie maximaal mag duren( een sessie is minimaal 120 minuten). Dit omdat ik géén idee van tijd heb als ik in contact sta met het lichaam. Waarom niet? Omdat geld of tijd voor een lichaam niet belangrijk is, die geeft net zoveel informatie door als er nodig is om iets duidelijk te maken of op te kunnen lossen. En ik ben dan van mijn eigen energie losgekoppeld en dus ook van tijd. Ik moet dan van tevoren een waarschuwingssignaal instellen om te laten merken dat het tijd is. Wordt dit niet aangegeven, dan gaan we door tot het lichaam aangeeft dat het klaar is. 
 •  De tijd die aan je besteed is, wordt uiteraard in rekening gebracht. 
 •  De duur van de sessie kan per keer verschillen en hierdoor ook de kosten. Wil je een vast bedrag, dan dien je dit van te voren aan te geven, zodat hier géén onduidelijkheden over ontstaan. Wordt het niet van tevoren aangegeven, dan wordt de gebruikte tijd in rekening gebracht.(zie ook de betalingsvoorwaarden TLCC) 
 •  Je bepaalt zelf wat de frequentie en de duur van een behandelingstraject is. Dit is wederom omdat je alleen zelf kan beslissen wat goed voor je is en hierdoor leer je om zelf te luisteren naar je lichaam en ziel en ook zelf beslissingen te nemen over je leven en verantwoording hiervoor te dragen. 
 •  Er zijn diverse manier om de TLCC-methode te gebruiken. De keuze in begeleidingsvorm, is mede bepalend voor de uitkomst en intensiviteit van de sessies. De sessies in de praktijk hebben altijd de voorkeur, omdat je dan direct in je lichaam gaat voelen wat er gaande is. En door het betrekken van het lichaam bij de behandeling, zal de samenwerking tussen lichaam en ziel en de bewustwording van de communicatie van de ziel via het lichaam veel sneller optreden. 

Johanna`s Praktijk                                                                Naam:
Johanna van der Graaf- Boensma                                  Datum: 
                                                                                          Plaats:                                            Polberg 58                                                                                                                             
7772 EW
Hardenberg

Overijssel
tel: 06- 16 23 59 14

Email: contact@johannaspraktijk.nl